Doradztwa z elementami coachingu dla uczestników projektu Liderzy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych – 3edycja

Przypominamy uczestnikom projektu Liderzy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych -3edycja o możliwości zapisywania się na doradztwa z elementami coachingu. Proponowane przez nas wsparcie będzie mogło to mieć formę spotkania, rozmowy telefonicznej/na Skype lub wymiany mailingowej. Tematyka będzie korespondować z zagadnieniami z warsztatów i treningów i dotyczyć będzie wdrażania tychże zagadnień w codzienną pracę uczestnika. Pula godzin doradztw w projekcie jest ograniczona  dlatego prosimy o szybkie zapisy. Zgłoszenia chęci wzięcia udziału dokonać należy kontaktując się z koordynatorem projektu pod numerem telefonu 792 008 272  lub mailowo kontakt@silaczka.org.pl

Udział w doradztwach jest nieodpłatny.

Projekt w ramach którego organizowane jest  doradztwo z elementami coachingu dotowany jest są przez Zarząd Województwa Łódzkiego – wsparcie realizacji zadania publicznego: z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019 r.logo_uproszczone_promuje_lodzkie