Aktywni na START!

znaki_strona_www (1)

Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA otrzymała dofinansowanie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od wykluczenia do aktywizacji. Program Pomocy osobom wykluczonym  społecznie i zawodowo na lata 2020-2022”. Do końca roku zorganizowane zostaną różnego typu warsztaty: motywacyjne, poznawcze, arteterapeutyczne, z zakresu kompetencji społecznych i przedsiębiorczości, warsztaty wyjazdowe oraz porady-prawne, psychologiczne, pedagogiczne, z zakresu rozwoju osobistego.

Przewidujemy również zorganizowanie wolontariatu i wizyt studyjnych. Aktywności kierujemy do młodzieży w wieku 15-19 lat z regionu łódzkiego. Wszystkie zainteresowane osoby i instytucje zachęcamy do kontaktu (kontakt@silaczka.org.pl), w szczególności ośrodki młodzieżowe, domy dziecka, świetlice środowiskowe, pozostałe placówki oświatowe i opiekuńcze, placówki kultury i organizacje pozarządowe zajmujące się szeroko rozumianą aktywizacją młodzieży.

mrpips