eMOCja jest w Tobie-program wspierający samodzielność osób z zaburzeniami psychicznymi

znaki_strona_www (1)

Zadanie publiczne

Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

Tytuł zadania

eMOCja jest w Tobie-program wspierający samodzielność osób z zaburzeniami psychicznymi

Czas realizacji:

od 6 maja do 31 grudnia 2020 roku

Forma:

zadanie dofinansowane przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” edycja 2020 r. oraz przez Miasto Łódź

Adresaci projektu:

-dzieci i młodzież-wychowankowie młodzieżowych ośrodków, placówek specjalnych, pacjenci szpitali psychiatrycznych,

-seniorzy w ramach domów środowiskowych i grup otwartych;

odbiorcy pośredni projektu:

-członkowie rodzin osób chorych,

-wychowawcy, terapeuci i opiekunowie z zaangażowanych placówek.

Celem realizacji zadania publicznego jest rozwój umiejętności, które przyczynią się do uzyskania możliwie jak najpełniejszej samodzielności w codziennym funkcjonowaniu osób z zaburzeniami psychicznymi

Zadania realizowane w ramach projektu/efekty projektu:

-warsztaty psychospołeczne i rozwoju osobistego (MODUŁ III – umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia),

-spotkania z trenerem – coachem rozwojowym (MODUŁ III – umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia oraz MODUŁ I – wsparcie rodzin z osobą z zaburzeniami psychicznymi),

-trening umiejętności poznawczych (MODUŁ III – umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia)

-warsztaty doświadczania świata lub/i arteterapeutyczne (MODUŁ III – umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia),

-tematyczna zabawa integracyjna (MODUŁ III – umożliwianie osobom z zaburzeniami psychicznymi zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego życia oraz MODUŁ IV – integracja i innowacyjność),

-powstanie audiobooków dotyczących zaburzeń psychicznych i profilaktyki,

-nagranie filmów z wybranych warsztatów i integracji w technologii 360°.

logo umł

mrpips