Wsparcie naszą SIŁĄ

Zadanie publiczne

Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych

Tytuł zadania

Wsparcie naszą SIŁĄ

Czas realizacji:

od 2020-06-01 do 2020-11-30

Forma:

powierzenie realizacji zadania publicznego przez NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Adresaci projektu:

Lokalne  społeczności z gmin, w których organizacja ma siedzibę i oddziały terenowe-Łódź, Łowicz, Dalików oraz pobliskich miejscowości powiatu zgierskiego, poddębickiego, łowickiego.

Głównie:

-seniorzy, pracownicy i podopieczni domów środowiskowych, domów pomocy społecznej, pracownicy systemu oświaty, ośrodków różnego typu placówek opiekuńczo-wychowawczych-osoby  szczególnie narażone na zakażenie ze względu na stan zdrowia, wiek, wykonywaną pracę.

-rodzice dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym

Celem realizacji zadania publicznego jest cel główny Programu COVID-19, jakim jest wsparcie bytu instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego zagrożonego w wyniku wystąpienia nieprzewidzianych sytuacji i zdarzeń związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną oraz wsparcie ich działań dotyczących przeciwdziałania COVID-19.

Zadania realizowane w ramach projektu/efekty projektu:

-wydrukowanie  i przekazanie 250 sztuk masek ochronnych typu nanohack 2.0  z tworzywa sztucznego, posiadających akceptację US National Institute of Health (NIH).

-realizacja spotkań on-line dla 5 grup  wsparcia w obszarze: wychowanie, efektywne nauczanie, twórcze techniki pracy z dzieckiem, kreatywne sposoby spędzania czasu wolnego, radzenie sobie ze stresem i emocjami.

-stworzenie i rozpowszechnienie na wolnej licencji poradnik (e-booka) dla rodziców – poradnik do pobrania Kreatywny Poradnik dla Rodziców

 

Działanie  sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności –Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie  Przeciwdziałania Skutkom COVID-19

Logo_w.-w-kwadrat-KOLOR-2-1

logo_COVID-19