Kreatywni na START! 3 edycja

dotacje na plus_ł-01 (002)

Zadanie publiczne

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania

Kreatywni na START! 3 edycja
Czas realizacji:

od 1.08.2020 do 31.12.2020

Forma

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego.

www.lodzkie.pl

Adresaci projektu:

odbiorcami bezpośrednimi zadania publicznego są dzieci i młodzież w wieku 6-14 lat, z terenu województwa łódzkiego, zagrożone marginalizacją; pośrednimi – rodzice/opiekunowie dzieci i nastolatków.

Celem realizacji zadania publicznego jest wyrównywanie szans rozwojowych i wzmacnianie pozytywnych zachowań społecznych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją.

Zadania realizowane w ramach projektu/efekty projektu:

realizacja Interdyscyplinarnego Kursu Ogólnorozwojowego; zaprojektowanie gry edukacyjnej z wykorzystaniem gadżetów 3D.