Wirtualna podróż łódzkimi śladami Karola Wojtyły

dotacje na plus_ł-01 (002)

Zadanie publiczne

Turystyka i krajoznawstwo

Tytuł zadania

Wirtualna podróż łódzkimi śladami Karola Wojtyły
Czas realizacji:

od 06.10.2020 do 31.12.2020

Forma

Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego

Adresaci projektu:

wszystkie osoby mające dostęp do sieci/internetu

Celem realizacji zadania publicznego jest upowszechnianie wizerunku województwa łódzkiego, jako atrakcyjnego turystycznie, podnoszenie wiedzy na ten temat wśród mieszkańców województwa, a tym samym wzmacnianie ich tożsamości regionalnej.

Zadania realizowane w ramach projektu/efekty projektu:

wirtualny spacer po miejscach w województwie łódzkim związanych z pielgrzymkami papieża Jana Pawła II do naszego regionu oraz innymi miejscami Łódzkiego, które odwiedził Karol Wojtyła, w technologii 360°- zdjęcia panoramiczne z ziemi i z lotu ptaka oraz filmy z lotu ptaka, z użyciem drona.