Bezpłatny poradnik- e-book – dla rodziców – Zachęcamy do pobrania! 15.11.2020

Do końca dobiega realizacja projektu Wsparcie naszą SIŁĄ realizowanego dzięki finansowaniu  przez Narodowy Instytut Wolności –Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie  Przeciwdziałania Skutkom COVID-19.

W ramach podjętych wyprodukowaliśmy i przekazaliśmy 250 sztuk masek ochronnych typu nanohack 2.0  z tworzywa sztucznego, posiadających akceptację US National Institute of Health (NIH.

Odbiorcami masek byli seniorzy,  pracownicy i podopieczni domów środowiskowych, domów pomocy społecznej, pracownicy systemu oświaty, ośrodków różnego typu placówek opiekuńczo-wychowawczych. Osoby te były szczególnie narażone na zakażenie wirusem SARS-CoV-2 ze względu na stan zdrowia, wiek, wykonywaną pracę. Odbiorcy byli  nam znani ze względu na projekty rok rocznie kierowane do seniorów z klubów, ddp-ów, dps-ów, pedagogów,terapeutów.

Powstało także 5 grup wsparcia online. Każda grupa zrealizowała 35 godzin wsparcia w obszarze: wychowanie, efektywne nauczanie, twórcze techniki pracy z dzieckiem, kreatywne sposoby spędzania czasu wolnego, radzenie sobie ze stresem i emocjami. Uczestnicy poznali m.in. mnemotechniki (techniki szybkiego zapamiętywania) i inne sposoby twórczej nauki, kreatywne zabawy z dzieckiem w domu, w tym ruchowe i ćwiczenia z wykorzystaniem przedmiotów dostępnych w praktycznie każdym domostwie, zostali zapoznani z zasadami pedagogiki zabawy, cyrku, śmiechoterapii, choreoterapii, relaksacji i prawidłowego oddychania. Grupy były przestrzenią samopoznania, samorozwoju, wzajemnej inspiracji, budowania i pogłębiana więzi z dzieckiem, zyskania pomocy w lekcjach wykonywanych z dzieckiem, uzyskania porady na różne tematy.

W ramach działania powstał poradnik rodzica, zawierający powyższe zagadnienia, w warstwie merytorycznej i w atrakcyjnej szacie graficznej,  udostępniony na wolnej licencji. Jest on  podsumowaniem działań projektowych, rozpowszechnialiśmy go poprzez przekazanie do placówek edukacyjnych jak i do wszystkich chętnych rodziców którzy są odbiorcami działań Fundacji.

Poradnik można pobrać tutajKreatywny Poradnik dla Rodziców

Publikacja jest dostępna na licencji  Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL)

(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/legalcode.pl).