eMOCja jest w nas 31.12.2020

To był rok pełen emocji, również tych bardzo trudnych – przekonaliśmy się, że jesteśmy w stanie funkcjonować w skrajnie trudnych warunkach. Dzięki odpowiedzialności i innowacyjnemu podejściu naszych trenerów oraz uczestników projektu, wszystkie aktywności-warsztaty i integracje w ramach projektu „eMOCja jest w Tobie-program wspierający samodzielność osób z zaburzeniami psychicznymi” (dofinansowany przez MRiPS), zostały przeprowadzone bezpiecznie. Nikt z naszych współpracowników, ani uczestników nie zachorował na Covid-19, jak również nie przebywał na kwarantannie w wyniku działań projektowych. Dziękujemy za tę solidarność, która pozwala nam z nadzieją spoglądać w 2021 rok. Może być już tylko lepiej. Doceniamy również zaangażowanie uczestników projektu, naszych partnerów projektowych – kierownictwa i kadry placówek oświatowych, pomocy społecznej, ochrony zdrowia, szczególnie Szpitala Psychiatrycznego im. Babińskiego w Łodzi (oddziału dziecięcego), Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Pęczniewie, Domu Dziennego Pobytu Wrzos z Aleksandrowa Ł., Forum Inicjatyw Twórczych z Parzęczewa, Szkoły z oddz. Integracyjnymi w Rudzie Bugaj, Zespołu Szkolno-Wychowawczego w Stemplewie. Bez waszego wsparcia realizacja tego przedsięwzięcia nie udałaby się.

20200708_132005 2 20200722_124937 2 20200722_134436 2 20200729_124925 2 20200823_151131 2 20200909_133043 2 20200916_104238 2 20200916_151010 2 20200921_113909 2 20200921_115503 2 20200923_112019 2 20200928_111613 2 20200928_123601 2 20200930_145553 2 20201001_143544 2 20201007_132527 2 20201007_145343 2 20201021_114814 2 20201028_132303 2 20201105_163356 2 20201114_102412 2 IMG_20201202_122945_BURST1 2 IMG_20201202_134925_BURST1 2 IMG_20201203_144747_BURST2 2