Aktywni z SIŁACZKĄ II edycja

Zadanie publiczne

Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2022

Tytuł zadania

Aktywni z SIŁACZKĄ II edycja

Czas realizacji:

od 2022-09-01 do 2022-12-31

Forma:

wspieranie realizacji zadania publicznego przez MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Adresaci projektu:

osoby 60+ z województwa łódzkiego – głównie z terenów wiejskich, głównie mieszkańcy powiatów zgierskiego, poddębickiego, łowickiego.

Celem realizacji zadania publicznego jest szeroko rozumiana aktywizacja seniorów: w obszarach zdrowia i ekologicznego stylu życia, kultury oraz popularyzacja wśród nich zaangażowania społecznego. A tym samym zwiększenie jakości życia osób starszych.

Zadania realizowane w ramach projektu/efekty projektu:

Aktywni plus zdrowi: zajęcia aktywności ruchowej, praktyczne ćwiczenia pamięci z elementami wykładowymi na temat zaburzeń funkcji intelektualnych i chorób otępiennych, relaksacje m.in. z wykorzystaniem virtual reality

Aktywni plus w zgodzie z naturą: warsztaty zielarskie i  zdrowego stylu życia

Aktywni plus twórczy i kulturalni: warsztaty edukacyjno-kulturalne terenowe

Aktywni plus technologiczni: nauka obsługi smartfonów, tabletów, komputerów, salon wirtualnej rzeczywistości, zajęcia z sublimacji i druku 3D

Aktywni plus zintegrowani: a aktywności integracyjne oraz z udziałem zwierząt

Aktywni plus pomagający innym i sobie

Nagranie filmów virtual reality 360 z aktywności projektowych

plakat_budzet_panstwa_AKTYWNI Z SIŁACZKA 2022-01 (1)