Aktywni z SIŁACZKĄ III edycja

Zadanie publiczne

Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2023

Tytuł zadania

Aktywni z SIŁACZKĄ III edycja

Czas realizacji:

od 2023-04-01 do 2023-12-31

Forma:

wspieranie realizacji zadania publicznego przez MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Adresaci projektu:

140 osób 60+ z województwa łódzkiego – z terenów wiejskich, głównie mieszkańcy powiatów zgierskiego, poddębickiego, łowickiego i centralnego obszaru województwa

Celem realizacji zadania publicznego jest szeroko rozumiana aktywizacja i wzrost zaangażowania osób starszych w kontakty społeczne:

– zwiększanie motywacji do rozwoju w perspektywie całego życia

– pobudzanie czynnej aktywności skierowanej na zewnątrz i służącej realizacji szerszych celów społecznych

– rozwijanie kompetencji interpersonalnych

– wzmacnianie zdrowia psychofizycznego

– wzmacnianie kompetencji cyfrowych

– niwelowanie dysproporcji w dostępie do zasobów budujących wysoką jakość życia

Zadania realizowane w ramach projektu/efekty projektu:

Główny cel przedsięwzięcia będzie osiągany poprzez wzbogacenie oferty zagospodarowania czasu wolnego seniorów w obrębie kilku obszarów:

AKTYWNIE KU ZDROWIU: zajęcia aktywności ruchowej, praktyczne ćwiczenia pamięci z elementami wykładowymi na temat zaburzeń funkcji intelektualnych i chorób otępiennych, relaksacje m.in. z wykorzystaniem virtual reality

AKTYWNI W RYTMIE NATURY: warsztaty zielarskie i  zdrowego stylu życia

AKTYWNI I PEŁNI PASJI: rozmaite aktywności – każda propozycja będzie miała walor zarówno edukacyjny jak i integracyjny

AKTYWNI I NOWOCZEŚNI: nauka obsługi smartfonów, tabletów, komputerów, salon wirtualnej rzeczywistości, zajęcia z druku 3D

AKTYWNI WOLONTARIUSZE: zostaną zorganizowane szkolenia dotyczące wolontariatu oraz zrealizowane przez seniorów aktywności wolontariackie

plakat_aktywni plus trzecia edycja