Od wschodu do zachodu słońca – łódzkie miasta 360°

Zadanie publiczne

Turystyka i krajoznawstwo

Tytuł zadania

Od wschodu do zachodu słońca – łódzkie miasta 360°

Czas realizacji:

od 01.06.2023 do 31.12.2023

Forma

Zadanie publiczne jest współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego
www.lodzkie.pl

Adresaci projektu:

inicjatywa o charakterze ogólnodostępnym dla mieszkańców województwa łódzkiego

Celem realizacji zadania publicznego jest upowszechnianie wizerunku województwa łódzkiego, jako atrakcyjnego turystycznie oraz podnoszenie wiedzy krajoznawczej mieszkańców.

Zadania realizowane w ramach projektu/efekty projektu:

Wyprodukowanie 4 filmów w technologii wirtualnej rzeczywistości (VR) 360° o miastach regionu łódzkiego. Pokazanie minimum 8 atrakcji turystycznych, zarówno urbanistycznych, jak i przyrodniczych, znajdujących się w obrębie tych wybranych miast. Motywem przewodnim będzie zmiana – to jak się zmienia miasto w ciągu dnia, ludzie i przyroda.

samorzad-lodzkiego