eMOCja jest w nas

Zadanie publiczne

Ochrona i promocja zdrowia

Tytuł zadania

eMOCja jest w nas

Czas realizacji:

od 01.07.2023 do 31.12.2023

Forma

Zadanie publiczne jest sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego
www.lodzkie.pl

Adresaci projektu:

młodzi dorośli,

rodzice/opiekunowie dzieci i młodzieży borykających się z zaburzeniami psychicznymi i zachowania,

osoby w okresie późnej dorosłości i inni dorośli doświadczający różnorodnych wyzwań rozwojowych, adaptacyjnych, kryzysów życiowych, których nie są w stanie rozwiązać samodzielnie

Celem realizacji zadania publicznego jest przywrócenie uczestnikom zdolności do racjonalnego myślenia i działania, odzyskanie przez nich kontroli nad sobą i swoim życiem oraz promocja zdrowia psychicznego wśród mieszkańców regionu łódzkiego.

Zadania realizowane w ramach projektu/efekty projektu:

Konsultacje indywidualne i grupy wsparcia. Przykładowe trudności: kryzysy rozwojowe, nagły wypadek, utrata pracy, przejście na emeryturę, konieczność zmiany miejsca zamieszkania, problemy małżeńskie lub rodzinne, przemoc w rodzinie, choroba własna lub bliskiej osoby, osamotnienie związane ze śmiercią bliskiej osoby, problemy finansowe, wypalenie zawodowe, lęk o bezpieczeństwo w obliczu toczącej się wojny, wtórna traumatyzacja.

samorzad-lodzkiego