SILNI LOKALNIE-rozwój potencjału organizacji i budowanie jej odporności na zmiany na rynku

Program

Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej na lata 2022-2025

Tytuł wniosku

SILNI LOKALNIE-rozwój potencjału organizacji i budowanie jej odporności na zmiany na rynku

Czas realizacji:

od 2023-08-01 do 2024-07-31

Forma:

Wsparcie MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Adresaci projektu:

Podmioty ekonomii społecznej

Produkty przedsięwzięcia przełożą się na bezpośrednią pomoc odbiorcom działań organizacji, w tym osobom z niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach.

Celem realizacji przedsięwzięcia jest wzmacnianie odporności i rozwój przedsiębiorstw społecznych i podmiotów ekonomii społecznej.

Zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia/efekty:

Zaplanowane zostały 4 główne działania:

  1. Przebudowa obiektu należącego do Fundacji – altany edukacyjnej, tak aby móc realizować działania całoroczne w otoczeniu przyrody
  2. Zakup środka transportu, jakim będzie ekologiczny i ekonomiczny samochód hybrydowy umożliwiający dotarcie z warsztatami w każde miejsce oraz komfort przewozu ludzi i zwierząt
  1. Innowacje technologiczne – wdrożenie technologii rzeczywistości mieszanej, również do edukacji i terapii
  1. Promocja przedsięwzięcia i obowiązek informacyjny

Przedsięwzięcie wpłynie na:

– rozwijanie potencjału w zakresie prowadzonej lub planowanej działalności m.in. związanej z zieloną transformacją lub mającą na celu poprawę efektywności energetycznej stosowanych rozwiązań przez zakup nowych, odtworzenie zużytych bądź modernizację istniejących środków trwałych

– wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych lub technicznych

– wdrożenie rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska lub wyższego poziomu efektywności energetycznej

– dostępność produktów przedsięwzięcia dla osób z niepełnosprawnościami

– rozpowszechnienie informacji związanych z modernizacją

plakat_silni lokalnie ekonomia społeczna