Wsparcie działań misyjnych i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego organizacji – W rozwoju SIŁA

Program

Rządowy Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO

Tytuł wniosku

Wsparcie działań misyjnych i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego organizacji – W rozwoju SIŁA

Czas realizacji:

od 2023-07-01 do 2025-12-31

Forma:

Wsparcie Narodowego Instytutu Wolności

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Adresaci projektu:

Organizacje obywatelskie

Produkty przedsięwzięcia przełożą się na bezpośrednią pomoc odbiorcom działań organizacji, w tym osobom z niepełnosprawnościami oraz o specjalnych potrzebach.

Celem realizacji

zadania jest rozwój organizacji – zarówno programowy, jak i instytucjonalny, aby efektywniej mogła realizować działalność misyjną – ze szczególnym uwzględnieniem promowania zdrowia psychicznego i włączania społecznego.

Zadania realizowane w ramach przedsięwzięcia/efekty:

Opracowanie i wdrożenie strategii rozwoju organizacji

Poszerzenie katalogu usług oraz podniesienie ich jakości poprzez doposażenie oddziałów terenowych organizacji

Poszerzenie działań organizacji w oparciu o wykorzystanie wiedzy nt. behawioryzmu zwierząt

Powstanie infrastruktury ułatwiającej całoroczną realizację działań w oddziałach terenowych

Poprawa komfortu i bezpieczeństwa korzystania z oddziałów terenowych – przez odbiorców działań i zespół fundacji

Podniesienie kompetencji  kadry

Wdrożenie innowacji technologicznych w terapii, profilaktyce i rozwoju

Wdrożenie skutecznych narzędzi promocji i budowa lokalnych platform współpracy

wsparcie działan misyjnych w rozwoju siła

PROO_plakat_2_plik_edytowalny_KOLOR

Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach PROO