SamoDZIELNI na dzielni

Zadanie publiczne

Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Tytuł zadania

SamoDZIELNI na dzielni
Czas realizacji:

od 01.10.2023 do 31.12.2023

Forma

Zadanie publiczne jest współfinansowane z budżetu Miasta Łodzi

Adresaci projektu:

dzieci i młodzież – mieszkańcy Łodzi

Celem realizacji zadania publicznego jest wzmacnianie pozytywnych zachowań społecznych wśród dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym

Zadania realizowane w ramach projektu/efekty projektu:

realizacja warsztatów rozwojowych w ramach trzech bloków: emocje, umysł, ciało

oraz

realizacja konsultacji indywidualnych/rodzinnych

zorientowanych na umiejętności intrapsychiczne, rozwój osobisty i proces grupowy

włączenie aktywności ścisłe powiązanych ze środowiskiem naturalnym, w tym animaloterapii

szkolenie dla pracowników placówek zaangażowanych w projekt

logo umł

samodzielni na dzielni