Działaj w kole w swojej szkole – promocja szkolnych kół ekologicznych

logo henkelProjekt „Działaj w kole w swojej szkole” – promocja szkolnych kół ekologicznych” stawiał sobie za cel wypromowanie idei działania szkolnych kół ekologicznych. Poprzez nasze działania chcieliśmy zachęcić nauczycieli do aktywnego zaangażowania w prace w kołach i sprawić by podczas zajęć korzystali
z innowacyjnych metod nauczania i zasobów jakie dają im uwarunkowania środowiskowe Łodzi i okolic. Wykorzystanie atrakcyjnych metod edukacyjnych i potencjału funkcjonalno–przestrzennego województwa, zapewniło tym samym zainteresowanie ze strony uczniów. Poprzez realizację celu głównego jakim była promocja kół, która niesie za sobą podjęcie działań o charakterze proekologicznym, został zrealizowany inny ważny cel czyli przekazanie wiedzy nt. energii, klimatu, odpadów i surowców, wody i ścieków, a co najważniejsze pokazanie związku przyczynowo-skutkowego między powyższymi aspektami a działalnością człowieka.  Projekt „Działaj w kole w swojej szkole” – promocja szkolnych kół ekologicznych, jest laureatem  Konkursu Grantowego „Henkel Zielone Granty” 2010/2011 organizowanego przez Fundację Nasza Ziemia, grant  ufundowała firma Henkel.

CZAS REALIZACJI PROJEKTU

styczeń 2011-listopad 2011

UCZESTNICY

Grupą docelową do której były skierowane nasze działania byli nauczyciele i uczniowie zaangażowani w działanie kół, pośrednimi odbiorcami projektu były całe społeczności szkolne placówek realizujących projekt, a także  inni nauczyciele z terenu Łodzi oraz mieszkańcy miasta Łodzi (odbiorcy kampanii i happeningu, internauci).

W projekcie wzięły udział poniższe łódzkie placówki:

Szkoła Podstawowa nr 48

Szkoła Podstawowa nr 83

Szkoła Podstawowa nr 34

Szkoła Podstawowa nr 61

Szkoła Podstawowa nr 36

Szkoła Podstawowa nr 170

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Edukacji Innowacyjnej

 

OPIS PROJEKTU

W etapie przygotowawczym projektu przeprowadziliśmy wywiady z nauczycielami żeby zbadać,  czy istnieje realna potrzeba realizacji naszej koncepcji. Biorąc pod uwagę wnioski z wywiadów zaplanowaliśmy etap wdrożeniowy i upowszechniający. Przeprowadziliśmy
w wybranych 7 kołach ekologicznych zajęcia pokazowe dla nauczycieli, na których prócz prezentacji innowacyjnych metod edukacyjnych, przekazaliśmy młodzieży i nauczycielom zadania projektowe do realizacji i przybliżyliśmy idee przedsięwzięcia. Kolejnym elementem etapu wdrożeniowego było zorganizowanie dla uczestników kół,  wycieczki autokarowej po naszym województwie, na trasie znalazła się Elektrowni Bełchatów, odkrywka Bełchatów,  góra Kamieńsk, rzeka Widawka i zbiornik Słok, linie przesyłowe
w Wawrzkowiznie. Podczas wycieczki prowadzonej przez wykwalifikowanych trenerów, młodzież prócz zwiedzania okolic  uczestniczyła
w warsztatach ekologicznych w terenie. Po powrocie do szkół młodzież miała za zadanie przeprowadzić kampanię informacyjną na temat związany z poruszanymi podczas wycieczki zagadnieniami, promując tym samym zachowania proekologiczne. Dodatkowym zadaniem,
w którym uczestnicy mogli  się wykazać było wykonanie rzeźb z odpadów i wzięcie udziału w happeningu na ul. Piotrkowskiej. Happening miał charakter akcji mającej zwrócić uwagę Łodzian na problem nadkonsumpcji  i wiążące się z nią zjawiska. Etap upowszechniający projektu polegał na zorganizowaniu konferencji dla łódzkich nauczycieli, na której zaprezentowane były efekty projektu, które stanowiły  zachętę do czerpania inspiracji.

Zaplanowane działania pozwoliły  nam osiągnąć przede wszystkim efekt wzrostu świadomości ekologicznej wszystkich grup odbiorców,  jak i wzrost umiejętności nauczycieli w zakresie prowadzenia zajęć na kołach ekologicznych. Projekt miał na każdym etapie tak zaprojektowane działania ażeby  wykorzystać efekt kaskadowości.