Dzięki nam zima ptaków się nie ima

ptaki wwwProjekt „Dzięki nam zima ptaków się nie ima” to konkurs o zasięgu wojewódzkim, przeznaczonym dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Główna ideą projektu było kreowanie postawy aktywnej działalności uczniów na rzecz przyrody, w tym przypadku ptaków żyjących na terenie naszego miasta. Wielu ludzi, w tym także dorosłych nie wie, jak pomagać skrzydlatym przedstawicielom naszej fauny. Zapraszając uczniów pracy nad wykonaniem plakatu, karmnika bądź tez napisania opowiadania
o ptakach bytujących w mieście chcieliśmy zachęcić młodych do uważnego obserwowania zwierząt dziko żyjących w sąsiedztwie ludzi, reagowania na ich potrzeby i angażowanie się w akcje służące ich ochronie. Uczestnicy projektu mieli szansę wygrać cenne nagrody, wziąć udział w spotkaniu ze specjalistami zajmującymi się ochroną ptaków na terenie naszego miasta oraz oczywiście wcielić się w  młodych ornitologów. Honorowy patronat nad konkursem objęła Dyrekcja Krajobrazowego Parku Wzniesień Łódzkich, partnerem w projekcie była Szkoła Podstawowa nr 61 w Łodzi.

 

Cel projektu:

Okres zimy to czas szczególnie trudny dla zwierząt dziko żyjących zarówno na terenie miast, jak i tych na terenach niezdominowanych przez człowieka. Celem projektu „Dzięki nam zima ptaków się nie ima” było zorganizowanie konkursu dla uczniów, którego efektem miało być wykształcenie postawy sprzyjającej właściwemu dokarmianiu ptaków zimą oraz podniesienie świadomości społecznej w tej kwestii.

 

Dzięki uczestnictwu w projekcie możliwe było:

 • zainteresowanie uczniów i ich najbliższego otoczenia tematyką dokarmiania ptaków,
 • podnoszenie świadomości społecznej na temat znaczenia, zagrożeń i możliwości propagowania właściwych zachowań związanych z dokarmianiem ptaków,
 • rozwijanie umiejętności młodych ludzi w zakresie prezentacji, obserwacji przyrody, wykonywania prac manualnych i literackich,
 • pobudzanie do aktywnego poszukiwania informacji na temat dokarmiania ptaków,
 • rozwijanie empatii.

 

Uczestnicy projektu:

Do uczestnictwa w projekcie zachęcaliśmy uczniów klas IV-VI szkół podstawowych. Uczestnikiem konkursu mógł zostać jest każdy uczeń, nie było ograniczeń  związanych z liczbą dzieci i młodzieży zgłaszanych z tej samej placówki.  Każdy uczeń miał zgłosić maksymalnie jedną pracę na co najmniej jedną z trzech kategorii konkursowych (czyli każdy uczeń mógł złożyć maksymalnie 3 prace):

 • plakatu,
 • karmika,
 • opowiadania.

 

Czas realizacji:

listopad – grudzień 2010 r.

 

Działania w projekcie:

Działania projektowe skoncentrowane zostały na przygotowaniu i rozstrzygnięciu konkursu, któremu towarzyszyło uroczyste podsumowanie zorganizowane  na terenie Szkoły Podstawowej nr 61 w Łodzi.

Po ogłoszeniu naboru i wysłaniu przez nauczycieli kart zgłoszeniowych uczniowie mieli czas na przygotowanie prac konkursowych, które następnie zostały przesłane do organizatorów (w terminie do 7 grudnia 2010 r.).

Kolejnym istotnym etapem była jakże trudna ocena prac uczniów. Prace oceniane były pod kątem:

 zgodności z tematyką konkursu, wartości merytoryczna, estetyki wykonania.

 

Do ostatniego etapu konkursu zakwalifikowanych zostało:

 • 17 prac z kategorii opowiadanie
 • 42 prace z kategorii plakat
 • 29 prac z kategorii karmnik

Uroczyste podsumowanie projektu miało miejsce dnia 21.12.2010 r. na terenie współorganizatora projektu – Szkoły Podstawowej nr 61
w Łodzi. Wówczas dokonano wstecznego wyboru zwycięskich prac. Jako, że konkurs podzielony był na trzy kategorie: plakat, opowiadanie, karmnik, w każdej z kategorii przyznano miejsce I, II i III i jedno wyróżnienie.

Wśród nagrodzonych znaleźli się:

I miejsce w kategorii opowiadanie – Paulina Urbańska ze SP 33 w Łodzi

II miejsce w kategorii opowiadanie – Katarzyna Polit ze SP 11 w Łodzi

III miejsce w kategorii opowiadanie – Antoni Rajkow-Dedew ze SP 170 w Łodzi

Wyróżnienie w kategorii opowiadanie – Anna Sudra ze SP 11 w Łodzi

 

I miejsce w kategorii plakat – Julia Wojtan ze SP 91 w Łodzi

II miejsce w kategorii plakat – Aleksandra Bartkiewicz ze SP 11 w Łodzi

III miejsce w kategorii plakat – Martyna Kacprzak ze SP 1 w Zgierzu

Wyróżnienie w kategorii plakat – Natalia Witoń ze SOSW nr 6  w Łodzi

 

I miejsce w kategorii karmnik – Dominika Bilicka ze SP 91 w Łodzi

II miejsce w kategorii karmnik – Paweł Rogowski ze SP 33 w Łodzi

III miejsce w kategorii karmnik – Angelika Stuleblak SP 170 w Łodzi

Wyróżnienie w kategorii karmnik – Michał Andrzejczak ze SP 170 w Łodzi

Dodatkowe wyróżnienie w kategorii karmnik – Kamil Zawierucha ze SP nr 5 w Zgierzu

 

Przyznano też podziękowanie i specjalne  wyróżnienie dla pań Katarzyny Zduniak-Niedomagały i Magdaleny Frankowskiej ze Szkoły Podstawowej nr 170  za pomoc udzielą młodzieży w przygotowaniu prac konkursowych i zgłoszenie największej ilości prac zgodnych z wymogami konkursu.

 

Jury konkursu pracowało w składzie:

Gabriela Zajfert – wiceprezes  Fundacji Edukacji i Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Katarzyna Krakowska – reprezentant Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

Krystyna Rozensztrauch – reprezentant Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

Małgorzata Szepielow – prezes Fundacji Rozwoju „HELISA”

Emilia Twardowska  – wiceprezes Fundacji Rozwoju „HELISA”

Ewa Kramek – wiceprezes Fundacji Rozwoju „HELISA”

Elżbieta Haberska – bibliotekarz SP 61

Uroczystemu finałowi projektu towarzyszyła prezentacja efektów pracy uczniów oraz wystąpienie zgromadzonych gości.

Prelekcję na temat właściwego dokarmiania ptaków zima przeprowadziły:

 • Emilia Twardowska  – wiceprezes Fundacji Rozwoju „HELISA”
 • Katarzyna Krakowska – reprezentant Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich

Zwycięzcy otrzymali od organizatorów pakiet nagród.  Wszyscy uczestnicy  konkursu bez względu na zajęte miejsca otrzymali  indywidualny dyplom uczestnictwa. Dyplomy przyznane zostały również  placówkom, z których zostali zgłoszeni uczestnicy. Wszyscy nauczyciele wspomagający młodzież w przygotowaniu prac zostali nagrodzeniu podziękowaniami oraz drobnymi upominkami.

Uczestnikom, w tym zwycięzcom, a także nauczycielom i rodzicom zaangażowanym w aktywny udział młodzieży w projekcie gratulujemy i dziękujemy.

Osobne podziękowanie kierujemy w stronę wszystkich gości, jurorów, a także gospodarzy podsumowania konkursu.