Szansa na dofinansowanie projektów z zakresu EDUKACJI EKOLOGICZNEJ 02.01.2014

imagesNa stronie internetowej  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi pojawiły się informacje o możliwościach pozyskiwania dofinansowania z dziedziny edukacji ekologicznej.  Szczegółami  z pewnością powinny być  zainteresowane publiczne i niepubliczne szkoły, przedszkola i ich zespoły bo to one mogą się ubiegać o fundusze, które posłużą do propagowania proekologicznych zachowań wśród ich podopiecznych. W 2014 WFOŚiGW planuje ogłosić następujące konkursy:  „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach” (dwie edycje konkursu), „Moja wymarzona ekopracownia”, organizacja studiów podyplomowych, „Przyszkolne ogródki dydaktyczne”. Regulaminy ww. konkursów wraz z formularzami wniosków będą dostępne na stronie internetowej Funduszu w zakładce „Konkursy” – „Konkursy na dotację Funduszu”. Więcej informacji na stronie http://www.wfosigw.lodz.pl/. Zachęcamy wszystkie placówki do podejmowania nowych wyzwań i składania wniosków! Jako organizacja której bliska jest ekologia i mająca doświadczenia w realizacji projektów z tego zakresu,  wspomagamy w pisaniu i opiniowaniu projektów.