kursy interdyscyplinarne
Interdyscyplinarny Kurs Ogólnorozwojowy jest propozycją skierowaną do uczniów na pierwszym i drugim etapie edukacji szkolnej. Jak sama nazwa wskazuje dotyczy on różnych dyscyplin szkolnych jak również pozaszkolnych związanych z tzw. doświadczeniem życiowym... [czytaj więcej]
wycieczki i zielone szkoły
W ramach naszych działań zajmujemy się także edukacją terenową gdyż wedle założeń podstawy programowej wszystkich etapów edukacyjnych, bardzo ważne jest by uczniowie mogli pozyskiwać wiadomości i umiejętności nie tylko poprzez zajęcia w salach szkolnych, ale również mając bezpośredni kontakt z obiektami i zjawiskami... [czytaj więcej]
warsztaty dla szkół
Działania Fundacji nakierowane są na stymulowanie wszechstronnego rozwoju. Jedną z jego form, jaką oferujemy są zajęcia warsztatowe skierowane do uczniów placówek oświatowych. Baczną uwagę zwracamy na fakt, iż pracujemy zarówno z uczniami zdolnymi jak i mającymi trudności w uczeniu się... [czytaj więcej]
warsztaty dla przedszkoli
Czy nie byłoby fajnie zabrać przedszkolaki na Planetę Uczuć, wprowadzić w świat baśni, porobić umysłowe fikołki czy zamienić ich choć na chwilę w parkowe skrzaty? Wiek przedszkolny to czas kiedy u dziecka następuje rozwój ciekawości poznawczej...
[czytaj więcej]
szkolenia dla nauczycieli
Jednym z głównych celów i założeń Fundacji jest ścisła współpraca z placówkami szkolnymi oraz edukacyjnymi. W ramach tej działalności przygotowaliśmy szeroką propozycję szkoleń prowadzonych w różnorodnych formach dostosowanych do potrzeb i możliwości danej placówki... [czytaj więcej]
projekty
Fundacja realizuje projekty których jest pomysłodawcą oraz angażuje się w tym zakresie we współpracę z innymi organizacjami realizującymi działania, które pozostają w zgodzie z naszymi przekonaniami. Zależy nam zarówno na integracji środowiska pozarządowego jak i na tworzeniu partnerstw pozasektorowych... [czytaj więcej]