Kursy interdyscyplinarne

Interdyscyplinarny Kurs Ogólnorozwojowy jest propozycją skierowaną do uczniów na pierwszym i drugim etapie edukacji szkolnej. Jak sama nazwa wskazuje dotyczy on różnych dyscyplin szkolnych jak również pozaszkolnych związanych z tzw. doświadczeniem życiowym. Zagadnienia szkolne i pozaszkolne są ze sobą nierozerwalne i naszym zadaniem jest pokazywanie uczniom związków między wiedzą szkolną a codziennym życiem. W zależności od oczekiwań uczniów, którzy tworzą grupę trenerzy koncentrują się na pokonywaniu trudności w nauce, rozbudzaniu ciekawości naukowej lub/i odkrywaniu talentów i indywidualnych predyspozycji uczniów. Małe grupy, z którymi pracujemy zapewniają pełną elastyczność w dostosowywaniu trenowanych elementów do danej grupy jak i gwarantują indywidualne i pogłębione podejście do potrzeb każdego ucznia. Zajęcia kursowe odbywają się raz w tygodniu w szkole do której uczeń na co dzień uczęszcza, po lekcjach, w stałym terminie wybranym przez zainteresowanych tym zagadnieniem rodziców.

Zanim jednak w danej szkole ruszy nasz kurs, uczniowie wszystkich klas danej placówki mają możliwość wzięcia udziału nieodpłatnie w Kreatywnej Lekcji, podczas której nasi trenerzy: pokazują uczniom jak kreatywnie podejść do zapamiętywania, tym samym zachęcają uczniów do nauki, sprawiają, że uczniowie zaczynają dostrzegać we wspólnym zapamiętywaniu element dobrej zabawy. Już po jednej lekcji uczeń staje się sprawniejszym użytkownikiem własnego mózgu!

Trenerzy współpracujący z Fundacją są to najczęściej psycholodzy lub/i pedagodzy łączący w sobie pasję odkrywania świata z zamiłowaniem do pracy z dziećmi i młodzieżą. Mają doskonałe kwalifikacje: odpowiednie wykształcenie wyższe, skończone kursy trenerskie, doświadczenie w pracy w szkole i poza nią w ramach niepublicznych placówek oświatowych. Odbywają również szkolenia oraz oraz otrzymują wsparcie merytoryczne w ramach naszej Fundacji.

Bloki tematyczne Interdyscyplinarnego Kursu Ogólnorozwojowego – ich wybór i zakres uzależniony jest od wieku i potrzeb uczniów tworzących grupę. Od tych wskaźników jest również uzależniona cena, która waha się w okolicach 30zł za godzinę lekcyjną zajęć.

I. Równowaga nam pomaga

 1. Elementy dramy i rytmiki
 2. Techniki oddychania, masażu i wizualizacji
 3. Sztuka koncentrowania się oraz skupiania uwagi
 4. Psychozabawy
 5. Rozwijanie koordynacji wzrokowo-ruchowej na przykładzie żonglowania
 6. Praca z własną energią – elementy dogoterapii

II. Dobre praktyki kształtują nawyki

 1. Odżywianie szarych komórek
 2. Ekologiczne zachowania na co dzień
 3. Bycie świadomym konsumentem
 4. Bezpieczeństwo w sytuacjach zagrożenia
 5. Opieka nad domowymi zwierzętami
 6. Elementy savoir vivre
 7. Orientacja w terenie zielonym, mieście i świecie wirtualnym

III. Wiem kim być chcę, do czego najbardziej nadaję się-elementy doradztwa zawodowego

 1. Elementy ważne przy wyborze szkoły/zawodu
 2. Zawody przyszłości
 3. Zainteresowania a predyspozycje
 4. Kuźnia talentów
 5. Autoprezentacja podczas wypowiedzi ustnych, rozmów kwalifikacyjnych oraz wystąpień publicznych
 6. Efektywne CV i list motywacyjny

IV. Młody biznesmen wie co w skrabonce brzęczy

 1. Pieniądze na świecie
 2. Sposoby przechowywania pieniędzy
 3. Dlaczego warto oszczędzać

V. Hokus pokus

 1. Proste eksperymenty na każdy dzień roku
 2. Zagadki logiczne rozwijające lewą półkulę mózgu

VI. Fiki miki mnemotechniki

 1. Ortograffiti, haki ortograficzne, humorystyczne dyktanda
 2. Rymonimy, akronimy i piktogramy
 3. Bajeczki mnemotechniczne
 4. Metoda Słowa Klucza
 5. Wieszaki
 6. Metoda rzymskiego pokoju i łańcuchowa
 7. Kartograf
 8. Mapki myśli
 9. Rytmy pamięci

VII. Kto dobrze czyta ten nie pyta

 1. Zasady aktywnego czytania
 2. Zadania z treścią
 3. Informacja – czym jest i jak jej szukać
 4. Stymulowanie ciekawości czytelniczej
 5. Intonowanie tekstu oraz poprawna dykcja
 6. Rozwijanie umiejętności plastycznego przedstawienia tekstu
 7. Analiza i interpretacja tekstu
 8. Ćwiczenia przyspieszające tempo czytania

VIII. Dbałość o pismo naszą misją

 1. Ćwiczenia oraz masaże rozluźniające dłoni
 2. Elementy kaligrafii – ćwiczenia z piórem

Nasz kurs to nie tylko mile spędzony przez dziecko czas w gronie rówieśników, nie tylko nowe przyjaźnie i inspiracje, ale przede wszystkim bardzo praktyczne umiejętności oraz konkretna wiedza. To również budowanie więzi i relacji między Fundacją, a szkołą. Ową więź rozumiemy, jako ścisłą i długofalową współpracę, również na innych polach oraz wsparcie dla szkoły w różnych zakresach.