eMOCja jest w nas 31.12.2020

To był rok pełen emocji, również tych bardzo trudnych – przekonaliśmy się, że jesteśmy w stanie funkcjonować w skrajnie trudnych warunkach. Dzięki odpowiedzialności i innowacyjnemu podejściu naszych trenerów oraz uczestników projektu, wszystkie aktywności-warsztaty i integracje w ramach projektu „eMOCja jest w Tobie-program wspierający samodzielność osób z zaburzeniami psychicznymi” (dofinansowany przez MRiPS), zostały przeprowadzone bezpiecznie. 

[Czytaj więcej]
Aktywnie do końca 30.12.2020

Projekt „Aktywni na START!” dobiegł końca. Każdy koniec to jednocześnie nowy początek. Dlatego nie żegnamy się z uczestnikami. Plan na nowy rok przewiduje kontynuację spotkań, tak obiecująco toczących się w 2020 roku, pomimo pandemii. Bardzo dziękujemy młodzieży z MOS-ów w Łodzi, z placówki opiekuńczo-wychowawczej z Grotnik i z Zespołu Szkół Specjalnych w Aleksandrowie Łódzkim 

[Czytaj więcej]
Bezpłatny poradnik- e-book – dla rodziców – Zachęcamy do pobrania! 15.11.2020

Do końca dobiega realizacja projektu Wsparcie naszą SIŁĄ realizowanego dzięki finansowaniu  przez Narodowy Instytut Wolności –Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w Zakresie  Przeciwdziałania Skutkom COVID-19. W ramach podjętych wyprodukowaliśmy i przekazaliśmy 250 sztuk masek ochronnych typu nanohack 2.0  z tworzywa sztucznego, posiadających akceptację US National Institute of Health 

[Czytaj więcej]
eMOCja jest w Tobie

Nie zapominając o osobach najbardziej potrzebujących wsparcia w czasie ograniczeń i restrykcji wywołanych przez pandemię, startujemy z kolejnym przedsięwzięciem.  Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA otrzymała dofinansowanie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu „Od zależności ku samodzielności” edycja 2020 r. 

[Czytaj więcej]