Projekty
SamoDZIELNI na dzielni

Zadanie publiczne Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym Tytuł zadania SamoDZIELNI na dzielni Czas realizacji: od 01.10.2023 do 31.12.2023 Forma Zadanie publiczne jest współfinansowane z budżetu Miasta Łodzi 

eMOCja jest w nas

Zadanie publiczne Ochrona i promocja zdrowia Tytuł zadania eMOCja jest w nas Czas realizacji: od 01.07.2023 do 31.12.2023 Forma Zadanie publiczne jest sfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl 

Aktywni z SIŁACZKĄ III edycja

Zadanie publiczne Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2023 Tytuł zadania Aktywni z SIŁACZKĄ III edycja Czas realizacji: od 2023-04-01 do 2023-12-31 Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ Adresaci projektu: 140 osób 60+ z województwa łódzkiego – z terenów wiejskich, głównie mieszkańcy powiatów zgierskiego, poddębickiego, łowickiego 

Aktywni z SIŁACZKĄ II edycja

Zadanie publiczne Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2022 Tytuł zadania Aktywni z SIŁACZKĄ II edycja Czas realizacji: od 2022-09-01 do 2022-12-31 Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Wirtualna podróż po krainie Boruty

Zadanie publiczne Turystyka i krajoznawstwo Tytuł zadania Wirtualna podróż po krainie Boruty Czas realizacji: od 01.07.2021 do 31.12.2021 Forma Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego 

Aktywni z SIŁACZKĄ

Zadanie publiczne Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 – Edycja 2021 Tytuł zadania Aktywni z SIŁACZKĄ Czas realizacji: od 2021-05-01 do 2021-12-31 Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez MINISTRA RODZINY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Jesień życia – czas rozkwitać! czyli edukacja seniora drogą do jego rozwoju twórczego i włączenia cyfrowego, a tym samym aktywizacji społecznej

Zadanie publiczne Edukacja osób starszych Tytuł zadania Jesień życia – czas rozkwitać! czyli edukacja seniora drogą do jego rozwoju twórczego i włączenia cyfrowego, a tym samym aktywizacji społecznej Czas realizacji: od 2020-08-01 do 2020-12-31 Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez MINISTERSTWO RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 

Kreatywni na START! 3 edycja

Zadanie publiczne Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Tytuł zadania Kreatywni na START! 3 edycja Czas realizacji: od 1.08.2020 do 31.12.2020 Forma Zadanie publiczne współfinansowane jest ze środków Województwa Łódzkiego. www.lodzkie.pl 

Wsparcie naszą SIŁĄ

Zadanie publiczne Przygotowanie i realizacja działań podejmowanych w uzupełnieniu zadań administracji publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych Tytuł zadania Wsparcie naszą SIŁĄ Czas realizacji: od 2020-06-01 do 2020-11-30 Forma: powierzenie realizacji zadania publicznego przez NARODOWY INSTYTUT WOLNOŚCI-centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Adresaci projektu: Lokalne  społeczności z gmin, w których organizacja ma siedzibę i oddziały terenowe-Łódź, Łowicz, 

eMOCja jest w Tobie-program wspierający samodzielność osób z zaburzeniami psychicznymi

Zadanie publiczne Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym Tytuł zadania eMOCja jest w Tobie-program wspierający samodzielność osób z zaburzeniami psychicznymi Czas realizacji: od 6 maja do 31 grudnia 2020 roku Forma: zadanie dofinansowane przez Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu „Od zależności ku samodzielności” 

Liderzy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych III edycja

Zadanie publiczne Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w zakresie przeciwdziałania przemocy Tytuł zadania Liderzy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych III edycja   Czas realizacji: od 30.05.2019 do 31.12.2019   Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Łódzkiego Adresaci projektu: pracownicy 

ROBOTY KORONKOWE

Zadanie publiczne: rękodzieło, twórczość, edukacja. Tytuł zadania: ROBOTY KORONKOWE – projekt warsztatowo-rękodzielniczy dla mieszkanek Koluszek i Jeżowa 

Siłaczki miasta Łodzi

Zadanie publiczne: działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , w zakresie określonym w pkt 1-32 Tytuł zadania: Siłaczki miasta Łodzi 

Historia jest kobietą. Cykl interaktywnych warsztatów historyczno-społecznych oraz gier miejskich poruszających tematykę praw kobiet w historii Polski i Rosji oraz stereotypów dot. Polek i Rosjanek

Zadanie publiczne Dofinansowania przedsięwzięć podejmowanych na rzecz dialogu i porozumienia w stosunkach polsko-rosyjskich (Dz. U. poz. 1335) Tytuł zadania Historia jest kobietą. Cykl interaktywnych warsztatów historyczno-społecznych oraz gier miejskich poruszających tematykę praw kobiet w historii Polski i Rosji oraz stereotypów dot. Polek i Rosjanek 

Pomaluj mój świat

Zadanie publiczne 1. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym. 2. Działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych. Tytuł zadania Pomaluj mój świat 

Kreatywni na START!

Zadanie publiczne Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Tytuł zadania Kreatywni na START! Czas realizacji: od 23.05.2018 do 31.12.2018 Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Łódzkiego oraz Miasto Łódź. www.lodzkie.pl Adresaci projektu: odbiorcami bezpośrednimi zadania publicznego są dzieci i młodzież 

Liderzy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych II edycja

Zadanie publiczne Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. Tytuł zadania Liderzy konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych II edycja Czas realizacji: od 23.05.2018 do 31.12.2018 Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Łódzkiego www.lodzkie.pl Adresaci projektu: osoby związane z systemem oświaty oraz