Aktywni w konsultacjach

12 maja w Urzędzie Miasta przy ulicy Krzemienieckiej odbyło się spotkanie dotyczące wypracowania modelu współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi  działającymi na rzecz Łodzi  i jej mieszkańców. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele urzędu oraz zainteresowane tą tematyką organizacje, w tym i nasza.  Współpraca z urzędem nie zawsze bywa łatwa. Ważne są spotkania i rozmowy o wzajemnych oczekiwaniach, a także wspólne poszukiwanie konstruktywnych rozwiązań.

na stronę