Motywacja Aktywność Kreatywność Samorealizacja Asertywność czyli „Żyj na MAKSA”

profilaktykaZapraszamy szkoły gimnazjalne z terenu miasta Łodzi, szczególnie z dzielnicy Śródmieście do wzięcia udziału w cyklu zajęć zapobiegających używaniu substancji psychoaktywnych przez młodzież, poprzez formy oddziaływań profilaktycznych. Zaplanowanie działania służą nakierowaniu młodzieży na twórcze, aktywne oraz rozwijające praktyczne umiejętności spędzanie czasu wolnego. Cele projektu zakładają oddziaływanie na wiele sfer życia młodych ludzi w tym na kształtowanie motywacji, kreatywności, sposobów efektywnego uczenia się i zdolności komunikacyjnych a także na podnoszenie poziomu świadomości na temat zdrowego stylu życia. Oprócz warsztatów dla młodzieży przewidujemy również spotkania informacyjno-doradcze i szkolenia dla rodziców uczniów oraz nauczycieli, grę miejską związaną z tematyką poruszaną na zajęciach i kampanie promujące idee projektu. Projekt jest współfinansowany ze środków Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Łodzi i może stanowić element programów profilaktycznych realizowanych w szkole. Ma charakter niekomercyjny, wszelkie działania, w których wezmą udział uczestnicy są bezpłatne. Zgłoszenie do projektu należy wysłać na adres mailowy: kontakt@silaczka.org.pl. Zgłoszenie powinno zawierać informacje, która klasa została wytypowana do udziału oraz e-mail i tel. kontaktowy do nauczyciela lub pedagoga/psychologa szkolnego odpowiedzialnego za koordynację działań projektowych w Państwa szkole. Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować bezpośrednio do koordynatora projektu Ewy Kramek e-mail: ewa.kramek@silaczka.org.pl, tel. 608-833-981.