Młodzież dla młodzieży – realizacja idei kół profilaktycznych w łódzkich szkołach ponadpodstawowych

Zadanie publiczne

organizowanie i prowadzenie działań dla dzieci i młodzieży promujących zdrowy styl życia, wolny od narkotyków oraz realizacja programów profilaktycznych na terenie łódzkich szkół

Tytuł zadania

Młodzież dla młodzieży – realizacja idei kół profilaktycznych w łódzkich szkołach ponadpodstawowych

Czas realizacji:

od 15.10.2016. do 31.12.2016

Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Prezydent Miasta Łodzi

Adresaci projektu: bezpośredni-młodzież w wieku 13-17 lat; pośredni-pedagodzy

Głównym celem projektu jest upowszechnianie i utrwalanie postaw abstynenckich wobec używania substancji o działaniu narkotycznym, w grupie łódzkiej młodzieży.

Sposób realizacji celów: warsztaty wprowadzające do spotkań dyskusyjnych, spotkania dyskusyjne -grupy robocze, warsztaty dla liderów kół profilaktycznych; długofalowe działania promujące zdrowy styl życia, wolny od narkotyków, przybierające kształt  programu profilaktycznego.

kolo logo

 

 

 

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

logo_wer_horyzont_zhaslem_pl_kolor