Konferencja poświęcona konstruktywnemu rozwiązywaniu konfliktów społecznych 10.04.2017

Zapraszamy do uczestnictwa w konferencji w ramach projektu dotowanego przez UMŁ  pt.„Nauczycielki i nauczyciele – liderami konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych”.

 

Termin: 18 maja 2017 roku, w godzinach 9-13.30, [od godz. 9 do 12 konferencja, od godz. 12 do 13.30 panele szkoleniowe z ekspertami]; w tym przerwy kawowe

 

Miejsce: Łódzki Dom Kultury przy ul. Traugutta 18, sala 221, IIp.

 

Tematyka: będzie dotyczyła metod konstruktywnego rozwiązywania konfliktów społecznych w kontekście przeciwdziałania zjawisku przemocy, z uwzględnieniem procedur mediacyjnych. Przewidujemy wystąpienie dwóch ekspertów: mediatora oraz przedstawiciela Komendy Policji. Będzie to niepowtarzalna okazja również do zadania pytań dotyczących procedur postępowania w przypadku podejrzenia przemocy domowej, wystąpienia zachowań ryzykownych uczniów w środowisku szkolnym czy też innych trudnych sytuacji, które nierzadko mają miejsce w palcówkach oświatowych.

 

Uczestnicy konferencji otrzymają zaświadczenie o uczestnictwie w konferencji i w panelach szkoleniowych oraz materiały szkoleniowe.

Zapraszamy nauczycieli, pedagogów, psychologów oraz innych pracowników/przedstawicieli szkół i pozostałych placówek systemu oświaty.

Zgłoszenie udziału w konferencji prosimy wysłać drogą mailową na adres: karolina.chyll-galecka@silaczka.org.pl, podając: imię, nazwisko, numer telefonu oraz nazwę placówki, którą będziecie Państwo reprezentować, w nieprzekraczalnym terminie do 5 maja włącznie. Wszelkie zapytania prosimy również kierować drogą mailową pod ten sam adres.

Uczestnictwo w konferencji jest BEZPŁATNE.PUZZLE logo