Lepiej się czujesz, lepiej się uczysz 21.05.2017

Ważne jest stworzenie w szkołach / placówkach systemu oświaty warunków dla edukacji, która wspiera zdrowy rozwój dzieci i młodzieży. Promowanie zdrowia i bezpieczeństwa to w rzeczywistości promowanie jakości edukacji w myśl prostej zasady: lepiej się czujesz, lepiej się uczysz.

Dlatego też rozpoczynamy realizację projektu dotowanego przez UMŁ pt. Lepiej się czujesz, lepiej się uczysz – program aktywizacji społecznej dzieci i młodzieży. Innowacyjność naszego przedsięwzięcia będzie polegać na wychodzeniu uczestników z ich strefy komfortu i wejście w obszar napięcia (nauki). Postawimy na siłę doświadczeń uczestników, które będą pretekstem do refleksji i nauki. Uczestnicy zajęć będą mieli okazję: przeżywać, doświadczać, analizować, pogłębiać i zdobywać nową wiedzę oraz planować jak to wszystko czego się nauczyli wdrożyć w codzienne życie. Planujemy realizację warsztatów umiejętności psychospołecznych (nt. emocji, ról grupowych), jak i zajęć łączących promocję aktywnego i zdrowego stylu życia oraz rozwijanie pasji i zainteresowań. Łódzkie placówki, których podopiecznymi są dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym zachęcamy do włączenia się w tę inicjatywę. Więcej informacji – tel.513-931-905, kontakt@silaczka.org.pl.

LEPIEJ SIĘ czujesz lepiej się UCZYSZ