Jak skutecznie promować koła zainteresowań w szkołach 8.06.2018

ZAPROSZENIE DO PROJEKTU

„Młodzież dla młodzieży – realizacja idei kół profilaktycznych w łódzkich szkołach ponadpodstawowych”  dotyczącego przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym.  Projekt ma formę PROGRAMU PROFILAKTYCZNEGO który został pozytywnie zaopiniowany  i dofinansowany  w 2018 r

przez Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.
Każda szkoła realizując projekt wdroży działania mające na celu  upowszechnianie i utrwalanie postaw abstynenckich wobec używania substancji o działaniu psychoaktywnym, efektem projektu ma być zainicjowanie na terenie placówki działania szkolnych kół profilaktycznych. Organizatorem projektu jest Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA.

Działania przewidziane w projekcie to:

Warsztaty liderowania

Zagadnienia, jakie obejmą warsztaty: -krótka część informacyjna, wprowadzająca w temat projektu – korzyści płynące z przynależności do grupy, konsekwencje wyboru destrukcyjnych grup – praca zespołowa – zasady i korzyści – cechy dobrego zespołu -zasady dobrej komunikacji – konstruktywne role zespołowe i ich funkcje – zachowania i postawy, które sprzyjają realizacji wspólnego zadania oraz te, które to utrudniają – funkcjonowanie w szkole kół zainteresowań – strategia działania/rola mediów społecznościowych do ich promowania/prowadzenie dyskusji w formie pisemnej na internetowych forach dyskusyjnych
Warsztaty wprowadzające do spotkań dyskusyjnych
Podczas zajęć uczniowie dowiedzą się: czym jest komunikowanie interpersonalne oraz komunikowanie społeczne, jakie są między nimi różnice; co to jest komunikacja werbalna i niewerbalna i jak słowem i mową ciała okazać szacunek współrozmówcom; co to jest aktywne, uważne słuchanie i jakie napotyka blokady oraz że nie istnieje dyskusja bez słuchania; wreszcie, jakim sposobem komunikacji jest dyskusja, jakie ma cechy oraz jakie formy może przybrać. Będą też mieli okazję wziąć udział w dyskusji pozorowanej. Zajęcia będą bazą do dalszych działań projektowych.

Spotkania dyskusyjne – grupy robocze -przeprowadzone na dużej sali, jednocześnie dla wszystkich klas biorących udział w projekcie lub w razie braku możliwości logistycznych dla mniejszych grup.
Podczas spotkania będzie miała miejsce dyskusja moderowane przez przedstawicieli Fundacji, odbędzie się „pojedynek” między dwiema grupami o różnych, przeciwstawnych sobie poglądach przed trzecią grupą uczestników, którzy będą na początku obserwatorami, a na koniec sędziami, którzy zdecydują o przyznaniu racji jednej ze stron.

Warsztaty dla liderów kół profilaktycznych
Przeprowadzone zostaną w każdej ze szkół zakwalifikowanych do projektu, dla ok 10 osobowych grup mieszanych (chętni uczniowie i pedagodzy/nauczyciele),ta część projektu ma w sposób bezpośredni przygotować zarówno młodzież jak i pedagogów/wychowawców to wdrażania kół profilaktycznych w ich szkołach. Celem spotkania będzie trening motywacji i kreatywności, wskazanie młodzieży że warto inwestować we własny rozwój i szukać lub konsekwentnie rozwijać zainteresowania i pasje. Będziemy pracować nad sposobami promocji kół na terenie placówek (strategia działania/rola mediów społecznościowych do ich promowania/prowadzenie dyskusji w formie pisemnej na  internetowych forach dyskusyjnych). Młodzież będzie tworzyła politykę działań profilaktycznych na terenie placówki.

 

Ideą działania kół profilaktycznych lub ogólnie kół na terenie placówek powinno być to by młodzi ludzie chętnie w nich uczestniczyli, odkrywali swoje talenty, szukali tego co sprawia im radość i satysfakcję. Chcemy wskazać młodzieży że poprze uczęszczanie na zajęcia kół są niejako chronieni przed zagrożeniem popadania w nałogi. Rozwijanie pasji i zainteresowań to naturalna profilaktyka zachowań ryzykownych z zażywaniem środków psychoaktywnych na czele.

Każda placówka otrzyma pakiet materiałów papierniczo-plastycznych na potrzeby działania koła typu papier, markery, kartony itp. lub inne wskazane przez pedagoga.  Zainteresowane placówki prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny z koordynatorem projektu  kom 513-931-905 , mail: kontakt@silaczka.org.pl

 

Działanie  finansowane z środków z dotacji Województwa Łódzkiego i Miasta Łodzi.logo_uproszczone_promuje_lodzkielogo umł