Kreatywni na START!

Zadanie publiczne

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób.

Tytuł zadania

Kreatywni na START!
Czas realizacji:

od 23.05.2018 do 31.12.2018

Forma: wspieranie realizacji zadania publicznego przez Zarząd Województwa Łódzkiego oraz Miasto Łódź.

www.lodzkie.pl

Adresaci projektu: odbiorcami bezpośrednimi zadania publicznego są dzieci i młodzież w wieku 6-14 lat, z terenu województwa łódzkiego, zagrożone marginalizacją; pośrednimi – rodzice/opiekunowie dzieci i nastolatków.

Głównym celem projektu jest wyrównywanie szans rozwojowych i wzmacnianie pozytywnych zachowań społecznych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych marginalizacją.

Sposób realizacji celów: kurs podzielony na 2 części: Wakacyjną podróż w krainę zwierząt, cyrku, iluzji, teatru i sztuki, odbywającą się głównie w wakacje oraz właściwy Interdyscyplinarny kurs ogólnorozwojowy odbywający się w ciągu roku szkolnego.

logoKREATYWNI NA START

logo_uproszczone_promuje_lodzkie logo umł

 

37243154_10205014856647649_6805092771016212480_n 37140303_10205014856447644_6608150812344451072_n

37228675_10205014855127611_7157251686669484032_n

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong

Hisilicon Balong