Motywacja, Odwaga, Sukces czyli jak młodzież będzie pracowała nas zmianą postaw 11.06.2018

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Motywacja, Odwaga, Sukces-program profilaktyczny dla  dzieci i młodzieży”. Działania jakie zostaną podjęte będą nakierowane na alternatywne formy spędzania czasu wolnego. Zostanie zrealizowany  cykl warsztatów obowiązkowych dla wszystkich uczestników i warsztaty fakultatywne (do wyboru przez uczestników), interaktywne warsztaty z elementami gry   terenowej oraz szkolenie dla kadr.

Liczymy na to że nasze propozycje będą atrakcyjne dla młodzieży i dzieci które będą odbiorcami działań.

Nasze propozycje to:

Warsztaty dotyczące rozwijania pasji i zainteresowań między innymi warsztaty plastyczne, zajęcia terapii
dźwiękiem i muzykoprofilaktyka, zajęcia z elementami pedagogiki cyrku, pedagogiki zabawy, ćwiczeń pamięciowych z użyciem  mnemotechnik i gier typu memory game, zajęcia z udziałem zwierząt oraz zajęcia w zakresie pedagogiki przygody.

Placówki które zadeklarowały swój udział  w projekcie to:

1. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 2 w Łodzi
2. Świetlica środowiskowa KLUB NOTA BENE, pełniącej funkcję ośrodka wsparcia dziennego z Aleksandrowa
Łódzkiego (prowadzona przez Stowarzyszenie Ad Rem)
3. Dom Dziecka w Grotnikach
4. Dom Dziecka nr 2 w Łodzi
5. Specjalistyczny Psychiatryczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Łodzi, Oddział Psychiatryczny dla dzieci
5. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 w Łodzi

 

Projekt jest sfinansowany z środków z dotacji z Województwa Łódzkiego   http://www.lodzkie.pl.

mos_gorylogo_uproszczone_promuje_lodzkie