ROK 1989

Zadanie publiczne: nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

Tytuł zadania: ROK 1989
Czas realizacji: od 16.08.2019 do 31.12.2019
Forma: współfinansowanie zadania publicznego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Adresaci projektu: uczniowie klas 7-8 warszawskich szkół podstawowych i szkół średnich
Celem głównym projektu jest wspieranie w rozwoju młodych warszawiaków poprzez wzbogacenie ich wiedzy oraz podniesienie umiejętności i kompetencji w zakresie edukacji historycznej, humanistycznej, obywatelskiej i kulturalno-artystycznej.
Sposób realizacji celów: realizacja gier terenowych śladem wydarzeń z roku 1989, nagrywanie przez uczestników wywiadów z członkami rodzin dotyczącymi wydarzeń 1989 r., realizacja warsztatów tapeartowych zakończonych wystawą prac uczestników i realizacja warsztatów przygotowujących do szkolnej konferencji na temat wydarzeń z 1989 r.

 

 

 

1989_plakat_

logo_biale_wspolfinansowanie

LOGO_YESTEM Logotyp niebieski1