SIŁACZKA przedsiębiorstwem społecznym

Z radością informujemy, że Fundacja Edukacyjna SIŁACZKA, na mocy decyzji Wojewody Łódzkiego z dnia 28.07.2023 roku, otrzymała status przedsiębiorstwa społecznego – prowadzącego działalność mającą na celu reintegrację zawodową i społeczną osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz realizację usług społecznych.

Znak_graficzny_PS

images3