SamoDZIELNI na dzielni – zaproszenie do projektu dofinansowanego przez Miasto Łódź

Rozpoczynamy rekrutację do projektu dotowanego przez UMŁ.

Powstanie 10 grup warsztatowych. Łącznie w programie weźmie udział koło 100 uczestników bezpośrednich – dzieci/młodzieży:
1. Podopiecznych Centrum Administracyjnego Pieczy Zastępczej (CAPZ) w Łodzi
2. Pacjentów przebywających na psychiatrycznych szpitalnych oddziałach całodobowych i dziennych, dziecięcych i młodzieżowych w Łodzi
3. Podopiecznych placówek oświatowych i wychowawczych np. MOS-y, szkoły integracyjne itp. z Łodzi
Odbiorcami pośrednimi projektu staną się rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży opisanych powyżej, jeśli zechcą skorzystać z konsultacji rodzinnych (wraz z dzieckiem).  Grupę docelową będą stanowić również pedagodzy/psycholodzy/inni specjaliści zaangażowani w program, koordynujący działania na terenie ich placówek.

Każda grupa zrealizuje łącznie 9h warsztatów rozwojowych w ramach trzech bloków: emocje, umysł, ciało – zorientowanych na umiejętności intrapsychiczne, rozwój osobisty i proces grupowy oraz aktywności ‚ku naturze’. Ponadto uczestnicy będą mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych lub z członkiem rodziny.

Zainteresowane osoby prosimy o kontakt: tel. 513-931-905 oraz mail: kontakt@silaczka.org.pl.

logo Łódź kreuje

 

samodzielni na dzielni